Tillgänglighetsredogörelse för Konsument Gästrikland

Konsument Gästrikland står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här kan du läsa om hur Konsument Gästrikland uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från Konsument Gästrikland som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du är missnöjd med hur vi hanterat din synpunkt

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Enstaka bilder kan sakna alternativtext.
 • Enstaka länkar kan stå utan, eller med ofullständigt sammanhang.
 • Enstaka formulär, exempelvis ”Tyck till”, ger statusmeddelanden kan dyka upp utanför fokus, utan att detta automatiskt tydliggörs för hjälpmedel.
 • Språkbyte anges idag inte för enskilda ord eller fraser.
 • Saknar sökfunktion.
 • Saknar A-Ö lista.
 • Streckad linje runt fokusmarkerade länkar kan vara svår att se, gäller enstaka knappar.
 • Streckad linje runt fokusmarkerade länkar går över ord, gäller enstaka knappar.
 • Uppläsande hjälpmedel läser inte upp alternativtext på bilder.
 • Uppläsande hjälpmedel läser inte upp kartor.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Enstaka bilder kan sakna alternativtext.
 • Enstaka länkar kan stå utan, eller med ofullständigt sammanhang.
 • Enstaka formulär, exempelvis ”Tyck till”, ger statusmeddelanden kan dyka upp utanför fokus, utan att detta automatiskt tydliggörs för hjälpmedel.
 • Saknar sökfunktion.
 • Saknar A-Ö lista.
 • Streckad linje runt fokusmarkerade länkar text kan ibland vara svår att se, gäller enstaka knappar.
 • Streckad linje runt fokusmarkerade länkar går över ord, gäller enstaka knappar.
 • Uppläsande hjälpmedel läser inte upp alternativtext på bilder.
 • Uppläsande hjälpmedel läser inte upp kartor.

Problem vid användning utan hörsel

 • Saknar beskrivning av kartor.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Enstaka delar på webbplatsen har inkonsekvent navigation.
 • Inkonsekvent navigation i kartor.
 • Navigering med tab-tangenten saknar möjlighet att hoppa över delar i strukturen i exempelvis menyn, för att komma direkt till sidans innehåll.
 • Navigering med tab-tangenten ger ett tomt steg innan kartor.
 • Sidan saknar sökfunktion.
 • Sidan saknar A-Ö lista.
 • Tunn streckad linje runt fokusmarkerade länkar kan vara svår att se och går ihop med ord, gäller enstaka knappar.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Inkonsekvent navigation i kartor.
 • Inkonsekvent navigation i menyn på enstaka sidor.
 • Navigering med tab-tangenten ger ett tomt steg innan karta.
 • Sidan saknar sökfunktion.
 • Sidan saknar A-Ö lista.
 • Tunn streckad linje runt fokusmarkerade länkar som är svår att se ibland, gäller enstaka knappar.
 • Tunn streckad linje runt fokusmarkerade länkar går över ord.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 1 juni 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Konsument Gästrikland.

Senaste bedömningen gjordes den 24 augusti 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.