Hållbar konsumtion

Att konsumera hållbart innebär att ta hänsyn till vilka konsekvenser ett köp av en vara eller tjänst får för miljön, ekonomin och sociala förhållanden.

Social hållbar konsumtion

En social hållbar konsumtion betyder att ingen skadas i samband med tillverkningen av varor och att konsumentens hälsa inte tar skada av varorna.

Miljömässig hållbar konsumtion

En miljömässig hållbar konsumtion innebär att naturen inte belastas mer än att den återhämtar sig av egen kraft. Som konsument kan du påverka miljön genom att välja fisk från bestånd som inte är hotade och att äta mindre mängd kött.

Läs mer på WWF, Svanen och Hallå Konsuments webbplats hur du som konsument kan bidra till en miljömässig hållbar konsumtion.

Ekonomisk hållbar konsumtion

En ekonomisk hållbar konsumtion handlar om din egen ekonomin, som att inte köpa för mer än vad du har råd med och att spara pengar för oförutsedda utgifter. Läs mer på Hallå Konsuments webbplats.