Översättning av webbplatsen

Konsument Gästrikland erbjuder ingen automatisk översättning av innehållet på vår webbplats. Det beror bland annat på att tjänster som erbjuder sådan översättning lagrar och spårar uppgifter om användaren. När du använder externa tjänster eller verktyg för att översätta innehåll spårar leverantören av översättningen ditt besök och dina sidvisningar. I vissa fall kan det vara personuppgifter som lagras.

Läs mer om hur Gävle kommun hanterar personuppgifter.

Externa översättningstjänster

Om du vill översätta innehåll på vår webbplats kan du välja att använda dig av en extern översättningstjänst. Ett exempel på en sådan tjänst är Google translate. Många webbläsare erbjuder även automatisk översättning av innehåll på webbplatser. Du kan läsa om hur varje enskild översättningstjänst hanterar och lagrar personuppgifter på deras respektive webbplatser.

Konsument Gästrikland ansvarar inte för kvaliteten eller riktigheten i översättningar gjorda av externa översättningstjänster.

Konsumentgastrikland.se översatt med Google Translate.

Translation of this website

The primary language of this website is Swedish. Gävle municipality does not offer any automatic translation of our website. One reason for this is that services offering automatic translations store and trace data from users. In some cases, personal information about users may be stored by these services.

If you wish to translate content on our website, you can choose to use an external automatic translation service such as Google translate. Gävle municipality is not responsible for the quality or accuracy of any translations made by external translation services.

Konsumentgastrikland.se translated with Google Translate.