Reklamera eller ångra

Vägledning om hur du går till väga för att reklamera en vara eller tjänst.

Att reklamera

Att reklamera innebär att du kontaktar företaget och talar om varför du är missnöjd med varan eller tjänsten som du köpt. Reklamera fel på vara eller tjänst | Hallå konsument – Konsumentverket (hallakonsument.se)

Vill du reklamera en resa kan du läsa hur du ska gå tillväga på Hallå konsuments resguide. Har du frågor kring tjänster som rör bank, försäkringel eller abonnemang på tv, telefoni och bredband kan du vända dig respektive konsumentbyrå.

Ångerrätt

Har du köpt en vara över exempelvis telefon eller via internet har du som konsument 14 dagars ångerrätt. Läs mer om distansavtalslagen på Hallå Konsuments webbplats. 

Det är frivilligt för säljaren att lämna garantier. En garanti får inte vara utformad så att den ger ett sämre skydd än konsumentköplagen.

Få ditt ärende prövat

Om du som konsument och ett företag inte kommer överens har du som konsument möjlighet att anmäla ärendet, med vissa undantag, till Allmänna reklamationsnämnden.