Skuldsanering

Skuldsanering innebär att du som svårt skuldsatt kan befrias från skyldigheten att betala dina skulder.

Skuldsanering

För att få skuldsanering ska du vara så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år, så kallad kvalificerad insolvens.

En skuldsanering löper under fem år. Du kan läsa mer om skuldsanering och skriva ut ansökan om skuldsanering på egen hand på Kronofogdens webbplats.

Mer information och rådgivning

Behöver du råd och stöd kan du vända dig till oss på Budget- och skuldrådgivningen.