Köp av vara eller tjänst

Information för dig som konsument när du som privatperson handlar en vara eller tjänst av en näringsidkare.

Köp av vara

Den lag som skyddar dig som konsument vid köp av vara är Konsumentköplagen. Du räknas som konsument när du som privatperson handlar en vara av ett företag.

Har du som privatperson handlat med en annan privatperson eller när en företagare handlat med annan företagare gäller andra lagar. I dessa fall kan du behöva kontakta en jurist eller advokat för att lösa en tvist.

Köp av tjänst

Konsumenttjänstlagen gäller om du som privatperson köper tjänster av ett företag.

Som konsument har du i regel rätt att reklamera fel på en tjänst i tre år. Har du köpt en tjänst som utförts på mark, byggnader eller på andra så kallade fasta saker är den längsta tiden för reklamation tio år från det att uppdraget avslutades.

Då gäller inte konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller inte alltid, exempelvis inte vid besök hos frisör, tandläkare och veterinär.