Budget och skuld

Alla kan under en kortare eller längre period av sitt liv hamna i ekonomiska svårigheter. Budget- och skuldrådgivarna ger dig råd och stöd kring hushållsbudget, skuldsituationer och skuldsanering.