Boka ett möte med oss

Du som hamnat i ekonomiska svårigheter kan ta hjälp av budget- och skuldrådgivningen. Budget- och skuldrådgivarna kan ge dig råd om din ekonomi och hjälpa dig att göra en budget för att hålla ordning på din ekonomi. Tillsammans går vi igenom dina inkomster och utgifter, tillgångar och skulder och ser över olika lösningar.

Du som är i behov av stöd kan boka ett möte med en budget- och skuldrådgivare. Du bokar ett möte via e-tjänst.

Det här kan du få hjälp med

• Att planera och ta kontroll över din ekonomi.
• Att göra en budget.
• Hur du undviker skuldfällor.
• Att hitta en väg ur skulderna.
• Att ansöka om skuldsanering.
• Rådgivning vid ansökan om skuldsanering, budgetplanering med mera.
• Hjälp att lägga upp avbetalningsplaner med dem du är skyldig pengar.
• Tips om du vill börja spara.
• Rådgivning där vi går igenom dina inkomster och utgifter för att ställa samman en budget för att få en stabil hushållsekonomi.
• Rådgivning vid skuldproblem. Tillsammans går vi igenom dina inkomster och utgifter, tillgångar och skulder och ser över olika lösningar.

Inför första besöket med oss

Inför ditt första möte med oss är det bra om du kommer förberedd och har en översikt över din ekonomi.

Det här kan du förbereda inför ditt första möte med oss

Ha en översikt över dina skulder
Inför ditt möte med oss är det bra om du har en översikt över dina skulder. På inkassobolagen kan du oftast logga in med hjälp av e-legitimation för att se om och hur mycket skulder du har. På Svensk Inkasso finns lista över vanliga inkassobolag.

Under rådgivningen gör vi tillsammans en skuldsammanställning och ser över olika alternativ till en stabil ekonomisk vardag.

Om du behöver hjälp att få fram dina skulder kan du få stöd med det vid en personlig rådgivning. Om du har oöppnade brev kan du ta med dem till oss så hjälps vi åt att gå igenom dem under rådgivningen.

Se över hushållets samtliga inkomster och utgifter
Under rådgivningen kommer vi att gå igenom dina inkomster och utgifter för att ställa samman en budget för att du ska få en stabil hushållsekonomi. Det blir enklare för oss att hjälpa dig om vi vet hur dina inkomster och utgifter ser ut.

Du som har utmätning
Om du har utmätning på din inkomst kan du kontakta Kronofogden för att se hur mycket av din lön du har rätt att behålla. Det blir enklare för oss att hjälpa dig om vi vet hur stor din totala budget är efter utmätning.

Ekonomiska svårigheter – det här kan du göra redan nu

Svårigheter att betala räkningar
Om du har svårt att betala din hyra – kontakta din hyresvärd snarast för att se om det går att dela upp betalningen.

Om du inte kan betala alla dina räkningar kan du kontakta den du är skyldig pengar för att se om det går att dela upp betalningen.

Din budget täcker inte alla utgifter
Om pengarna inte räcker till allt som du behöver – betala alltid hyra och el först.