En färsk rapport från Transportstyrelsen visar att antalet trafikolyckor där elsparkcyklar är inblandade har ökat med 35 procent under 2022. Elsparkcyklar omfattas inte av trafikförsäkringen, som bilar och mopeder gör. Därför blir försäkringsläget ett helt annat.

Personskadorna har ökat

Att köra elsparkcykel kan innebära en hög risk för skador om man inte är van, inte kan trafikreglerna eller om man kör i trängsel. Ofta ser man dessutom att de som kör eller åker inte använder hjälm, trots att det ett lagkrav för barn under 15 år. Antalet trafikolyckor där elsparkcyklar är inblandade har ökat kraftigt under 2022*  jämfört med året före.

Omfattas inte av trafikförsäkringen

Försäkringsskyddet är dessutom inte särskilt starkt vid en olycka. Elsparkcyklar räknas inte som trafikförsäkringspliktiga fordon. Trafikförsäkringen ger annars försäkringsskydd även åt till exempel gångtrafikanter och andra cyklister som blir påkörda

Viktigt att se över sitt eget försäkringsskydd innan något händer

Läs mer på Konsumenternas Försäkringsbyrå Skador med elsparkcyklar har ökat med 35%. Utan olycksfallsförsäkring är det svårt att få ersättning | Konsumenternas

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tyck till

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

2023-07-04

Dela

Gå tillbaka