Det är inte rimligt med årslånga bindnings- och uppsägningstider för ditt rörliga elavtal. Tre månader är max, slår domstolen fast i två domar mot Eskilstuna Energi och Sundsvalls Energi.

Konsumentombudsmannen, KO, hade tagit de två elbolagen till Patent- och marknadsdomstolen för att få de långa bindnings- respektive uppsägningstiderna för elabonnemang med rörligt elpris prövat.

Bolagen erbjöd konsumenterna rabatter om de valde de längre avtalstiderna, men domstolen konstaterar att beloppen var mycket små och inte alls kunde väga upp nackdelarna med den långa bindningstiden respektive uppsägningstiden. En nackdel är att konsumenten blir låst vid ett abonnemang även om priset skulle gå upp eller om man till exempel ska flytta.

– Det är lätt att tro att en rabatt är något bra, men det är svårt för konsumenterna att ställa rabatten i relation till långa bindnings- och uppsägningstider, speciellt när det gäller elavtal med rörligt pris. Det är positivt att domstolen nu har begränsat möjligheten att binda konsumenterna under lång tid, säger Johanna Nyblom, processråd vid KO. 

De båda bolagen förbjuds nu att använda de långa tiderna för bindningstid respektive uppsägningstid. Om de skulle bryta mot förbudet framöver kan de komma att dömas till ett vite på vardera en miljon kronor.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tyck till

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

2021-01-05

Dela

Gå tillbaka