Digitalisering av konsumentmarknaderna
Digitaliseringen är i grunden något positivt för konsumenter men den medför även stora möjligheter för företag att övervaka och påverka konsumenters beslut.


Hinder
Det finns flera hinder på den digitala marknaden som gör att konsumenten befinner sig i ett underläge gentemot företagen.


Ett exempel är användargränssnitt som vilseleder konsumenten att fatta ogenomtänkta beslut och insamling av konsumentdata som delas och används för att utforma riktad reklam.
Dold marknadsföring i sociala medier har också identifierats som ett betydande hinder, särskilt när målgruppen för marknadsföringen är sårbara konsumenter som exempelvis barn.


Så kallad ”information overload” och svårigheten att ta till sig långa och komplexa avtalsvillkor eller annan väsentlig information, är ett särskilt påtagligt hinder i digitala kanaler. Konsumenter riskerar att helt undgå viktiga villkor eller att lägga vikt vid mindre väsentlig information, vilket kan leda till att beslut skjuts upp eller att fel beslut fattas.
I takt med den digitala utvecklingen av konsumentmarknaderna finns det konsumentgrupper som av olika anledningar hamnat i ett digitalt utanförskap. Det finns många olika faktorer som påverkar den digitala delaktigheten, bland annat bristande digital tillgänglighet och det faktum att befintliga e-legitimationer inte kan användas av alla konsumenter.

Handel vid onlineplattformar och e-marknadsplatser innebär många fördelar för konsumenter, men även utmaningar. Köp via plattformar innebär att konsumenten agerar med flera aktörer utöver plattformen, exempelvis försäljaren och betalningsleverantören. Det kan därför vara svårt att veta vem som är avtalspart och vilket ansvar de olika aktörerna har. Plattformar vidareförmedlar många gånger farliga produkter till konsumenter i Sverige, och det finns även problem med till exempel vilseledande marknadsföring och att tredjelandsbaserade företag inte iakttar konsumenters rättigheter.

Läs mer här: Rapport 2021:2 Konsumtion på villovägar – Publikationer – Konsumentverket

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tyck till

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

2022-03-01

Dela

Gå tillbaka