Bra att ha koll på:

Som vuxen kan man själv kolla upp några saker innan man låter barn hoppa i en hoppborg eller liknande upplåsbar lekutrustning:

  1. att borgen är övervakad av personal
  2. att borgen är förankrad i marken
  3. att det är fritt utrymme och stötdämpande underlag runt borgen som minskar skaderisken vid fall

I Sverige har flera allvarliga olyckor inträffat de senaste tio åren, bland annat ett antal skallfrakturer. I andra länder har även flera dödsfall skett när hoppborgar har blåst i väg och barn ramlat ut.

Hundratals brister hittade

I årets marknadskontroll har Konsumentverket granskat hoppborgar hos tolv företag. Totalt har 92 borgar kontrollerats mot gällande krav. De hundratals säkerhetsbrister som påträffades handlade bland annat om:

  • För höga fallhöjder från borgarna.
  • För låga väggar eller avsaknad av tak vilket kan leda till allvarliga fallskador.
  • Öppningar där barn kan fastna eller klämmas.
  • Risker med fläktar, bland annat med stora öppningar där barn kan stoppa fingrar i roterande delar.

Läs mer på Konsumentverkets hemsida Hoppborgar kan fortfarande vara dödsfällor | Konsumentverket

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tyck till

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

2022-08-09

Dela

Gå tillbaka