För andra året i rad har Transportstyrelsen tagit bort möjligheten för studenter att fira sitt utspring med att åka på studentflak.

För många har ”partybussarna” framstått som en bra lösning.

Men nya regler infördes i början av januari med stöd av pandemilagen.

Då beslutades om en ny förordning, begränsningsförordningen, som bland annat innebar rättsligt bindande regler för privata sammankomster som genomförs i till exempel ”festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut”.

Partybussarna omfattas av dessa regler, vilket innebär att man max får vara åtta personer.

De verksamhetsutövare som inte följer rådande bestämmelser om max 8 deltagare riskerar därmed vite. 

Läs mer hos länsstyrelsen via länken: Förbjudet med hela skolklasser i partybussarna | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se)

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tyck till

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

2021-04-14

Dela

Gå tillbaka