Du har leasingbil med en fast leasingavgift. Får motparten höja avgiften under avtalstiden? Det beror på vad som står i avtalet.

Det är leasinggivaren som är avtalspart och inte återförsäljaren eller leverantören av bilen. Du kan inte ställa krav mot återförsäljaren, utan det gör du till leasinggivaren.

Allmänna Reklamations Nämnden (ARN) har nu fattat beslut i tre ärenden där konsumenten har ingått om leasing av bil.

– En förutsättning för att ett företag ska kunna höja en leasingavgift är att det klart och tydligt framgår av avtalet att avgiften kan ändras under avtalstiden. Det måste också tydlig framgå under vilka förutsättningar en höjning av avgiften kan ske, förklarar ARN:s chef Marcus Isgren.

– Om avtalsvillkoren hade varit otydliga eller motstridiga eller om det villkor som avsåg avgiftshöjningen fått en felaktig placering i avtalsvillkoren är det inte säkert att företagen haft rätt att höja leasingavgiften, fortsätter Marcus Isgren. Läs mer nedan.

Läs mer här: Aktuellt | Allmänna reklamationsnämnden (arn.se)

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tyck till

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

2023-06-27

Dela

Gå tillbaka