Det är förbjudet att ta ut förseningsavgifter av konsumenter som är sena med betalning av ett lån, det har nu fastställts genom en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsdomstolen slog fast 2021 att Svea Ekonomi (numer Svea Bank) bröt mot lagen när banken krävde att kunderna skulle betala en förseningsavgift när de var sena med betalning av sin skuld. Svea Bank överklagade domen men Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, går på samma linje. 

Många andra avgifter

– Vi är nöjda med att domstolen fastställer att det är förbjudet att ta ut förseningsavgifter av konsumenter, som inte sällan ändå krävs på ersättning för dröjsmålsränta och betalningspåminnelser när de är sena med betalning av krediten, säger Ida Nyström, processråd vid Konsumentombudsmannen, KO. 

Läs mer här: Förbud mot förseningsavgifter för krediter | Konsumentverket

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tyck till

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

2023-04-20

Dela

Gå tillbaka