Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kommer idag med nya rekommendationer för banker vars kunder har blivit lurade av bedragare. I 8 ärenden av 9 anser ARN att banken ska återbetala merparten av de besparingar som bedrägerioffer har förlorat.

Bakgrunden till ARN:s nya rekommendationer är den dom som Högsta domstolen, HD, meddelade i somras. Det målet handlade om en konsument som 2018 blev lurad att lämna ut sina bankuppgifter via telefon och förlorade en stor summa pengar.

HD:s bedömning var att konsumenten hade agerat grovt oaktsamt, men inte särskilt klandervärt. Konsumenten behövde därför inte svara för mer än 12 000 kronor av de transaktioner som genomförts. En vägledande dom som nu har fått till följd att ARN harändrat sin praxis. I tidigare, liknande ARN-ärenden har konsumentens agerande, nästan undantagslöst, bedömts som särskilt klandervärt och konsumenten har själv fått bära hela förlusten.

I de rekommendationer som ARN har meddelat i dag får därför konsumenten framgång i 8 ärenden av 9 mot banken.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tyck till

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

Rapportera brister i digital tillgänglighet
Här kan du meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på konsumentgastrikland.se.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Tack för att du vill skicka in feedback eller synpunkter till oss. Notera att vi inte har möjlighet att svara dig när du lämnar synpunkter om konsumentgastrikland.se. Vi ber dig att inte skicka in några personuppgifter.

 

 

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

2022-11-11

Dela

Gå tillbaka